Sepetim (0) Toplam: £0.00
9789753971140
128766
Arı Usun Eleştirisi (Ciltli)
Arı Usun Eleştirisi (Ciltli)
İdea Yayınları
34.00
İçindekiler: Özdeyiş (Bacon) Adama Birinci Yayıma Önsöz İkinci Yayıma Önsöz Birinci Yayımda İçindekiler I. Arı Ve Görgül Bilgiler Arasındaki Ayrım II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır, Ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir III. Felsefe Tüm A Priori Bilginin Olanak, İlkeler Ve Alanını Belirleyecek Bir Bilim Gereksinimindedir IV. Analitik ve Sentetik Yargıların Ayrımı V. Usun Tüm Kuramsal Bilimlerinde Sentetik A Priori Yargılar İlkeler Olarak Kapsanır VI. Arı Usun Evrensel Sorunu VII. Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilimin İdeası Ve Bölümleri I. Aşkınsal Ögeler Öğretisi Birinci Bölüm. Aşkınsal Estetik Giriş Birinci Kesim. Uzay İkinci Kesim. Zaman Aşkınsal Estetik Üzerine Genel Notlar İkinci Bölüm. Aşkınsal Mantık Giriş. Bir Aşkınsal Mantık İdeası I. Genel Olarak Mantık II. Aşkınsal Mantık III. Genel Mantığın Analitik Ve Diyalektiğe Bölünmesi IV. Aşkınsal Mantığın Aşkınsal Analitik Ve Aşkınsal Diyalektik Olarak Bölünmesi Birinci Anabölüm. Aşkınsal Analitik Birinci Kitap. Kavramların Analitiği 1. Anakesim. Tüm Arı Anlak Kavramlarının Ortaya Çıkarılışı İçin İpucu 1. Kesim. Genel Olarak Mantıksal Anlak Kullanımı 2. Kesim. Anlağın Yargılardaki Mantıksal İşlevi 3. Kesim. Arı Anlak Kavramları ya da Kategoriler 2. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Tümdengelimi 1. Kesim. Genelde Bir Aşkınsal Tümdengelimin İlkeleri Kategorilerin Aşkınsal Tümdengelimine Geçiş 2. Kesim. Arı Anlak Kavramlarının Aşkınsal Tümdengelimi Birinci Yayımda İkinci Yayımda İkinci Kitap. Temel İlkelerin Analitiği Giriş. Genel Olarak Aşkınsal Yargı Yetisi 1. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Şematizmi 2. Anakesim. Arı Anlağın Tüm İlkelerinin Dizgesi 1. Kesim. Tüm Analitik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 2. Kesim. Tüm Sentetik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 3. Kesim. Arı Anlağın Tüm Sentetik Temel İlkelerinin Dizgesel Sunuluşu 1. Sezgi Belitleri 2. Algı Öncelemeleri 3. Deneyim Andırımları A. Birinci Andırım. Tözün Kalıcılık İlkesi B. İkinci Andırım. Nedensellik Yasalarına Göre Zamansal Ardışıklık İlkesi C. Üçüncü Andırım. Etkileşim ya da Topluluk Yasasına Göre Eşzamanlılık Temel İlkesi 4. Genel Olarak Görgül Düşüncenin Konutlamaları İdealizmin Çürütülmesi İlkeler Dizgesi Üzerine Genel Not 3. Anakesim. Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini Ek. Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine Not İkinci Anabölüm. Aşkınsal Diyalektik I. Aşkınsal Yanılsama II. Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us A. Genel Olarak Us B. Usun Mantıksal Kullanımı C. Usun Arı Kullanımı Birinci Kitap. Arı Usun Kavramları 1. Kesim. Genel Olarak İdealar 2. Kesim. Aşkınsal İdealar 3. Kesim. Aşkınsal İdealar Dizgesi İkinci Kitap. Arı Usun Eytişimsel Çıkarsamaları 1.Anakesim. Arı Usun Bozukvargıları Mendelssohn'un Ruhun Kalıcılığı Tanıtının Çürütülmesi Ussal Ruhbilimden Evrenbilime Geçiş Üzerine Genel Not 2. Anakesim. Arı Usun Antinomisi 1. Kesim. Evrenbilimsel İdealar Dizgesi 2. Kesim. Arı Usun Antitetiği Birinci Çatışkı İkinci Çatışkı Üçüncü Çatışkı 462 Dördüncü Çatışkı 3. Kesim. Usun Bu Çatışkılarındaki Çıkarı 4. Kesim. Saltık Olarak Çözülebilmelerinin Zorunluğu Açısından Arı Usun Aşkınsal Sorunları 5. Kesim. Evrenbilimsel Soruların Tüm Dört Aşkınsal İdea Yoluyla Kuşkucu Tasarımları 6. Kesim. Evrenbilimsel Eytişimin Çözümüne Anahtar Olarak Aşkınsal İdealizm 7. Kesim. Usun Kendi Kendisi ile Evrenbilimsel Çatışmasının Eleştirel Çözümü 8. Kesim. Arı Usun Evrenbilimsel İdealar Açısından Düzenleyici İlkesi 9. Kesim. Usun Düzenleyici İlkesinin Tüm Evrenbilimsel İdealar Açısından Görgül Kullanımı I. Bir Evren Bütününün Görüngülerinin Bileşiminin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü II. Sezgide Verili Bir Bütünün Bölünmesinin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Vargı Notu ve Ön Anımsatma III. Evren Olaylarının Nedenlerinden Türetilmesinin Bütünlüğü Açısından Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Doğa Zorunluğunun Evrensel Yasası İle Birlik İçinde Özgürlük Yoluyla Nedenselliğin Olanağı Evrensel Doğa Zorunluğu ile Bağıntı İçinde Evrenbilimsel Özgürlük İdeasının Açımlaması IV. Genel Olarak Varoluşlarına Göre Görüngülerin Bağımsızlığının Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Arı Usun Bütün Antonimisi Üzerine Vargı Notu 3. Anakesim. Arı Usun İdeali 1. Kesim. Genel Olarak İdeal Üzerine 2. Kesim. Aşkınsal İdeal (Prototypon transzendentale) 3. Kesim. Bir En Yüksek Varlığın Varoluşunu Çıkarsamada Arı Usun Tanıtlama Zeminleri 4. Kesim. Tanrının Varoluşunun Varlıkbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı 5. Kesim. Tanrının Varoluşunun Evrenbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı Zorunlu Bir Varlığın Varoluşunun Tüm Aşkınsal Tanıtlarında Eytişimsel Yanılsamanın Ortaya Çıkarılması Ve Açıklaması 6. Kesim. Fiziksel-Tanrıbilimsel Tanıtın Olanaksızlığı 7. Kesim. Usun Kurgul İlkeleri Üzerine Kurulu Tüm Tanrıbilimin Eleştirisi Aşkınsal Diyalektiğe Ek: Arı Usun İdealarının Düzenleyici Kullanımı İnsan Usunun Doğal Diyalektiğinin Son Amacı II. Aşkınsal Yöntem Öğretisi 1. Anakesim. Arı Usun Disiplini 1. Kesim. İnakçı Kullanımda Arı Usun Disiplini 2. Kesim. Polemik Kullanımı Açısından Arı Usun Disiplini Kendi İçinde Bölünmüş Arı Usun Kuşkucu Doyumunun Olanaksızlığı 3. Kesim. Arı Usun Hipotezler Açısından Disiplini 4. Kesim. Arı Usun Tanıtları Açısından Disiplini 2. Anakesim. Arı Usun Kanonu 1. Kesim. Usumuzun Arı Kullanımının Enson Ereği 2. Kesim. En Yüksek İyi İdeali - Arı Usun Enson Ereğinin Bir Belirlenim-Zemini Olarak 3. Kesim. Sanı, Bilgi ve İnanç 3. Anakesim. Arı Usun Arkitektoniği 4. Anakesim. Arı Usun Tarihi
İçindekiler: Özdeyiş (Bacon) Adama Birinci Yayıma Önsöz İkinci Yayıma Önsöz Birinci Yayımda İçindekiler I. Arı Ve Görgül Bilgiler Arasındaki Ayrım II. Belli A Priori Bilgilerimiz Vardır, Ve Sıradan Anlak Bile Hiçbir Zaman Onlarsız Değildir III. Felsefe Tüm A Priori Bilginin Olanak, İlkeler Ve Alanını Belirleyecek Bir Bilim Gereksinimindedir IV. Analitik ve Sentetik Yargıların Ayrımı V. Usun Tüm Kuramsal Bilimlerinde Sentetik A Priori Yargılar İlkeler Olarak Kapsanır VI. Arı Usun Evrensel Sorunu VII. Arı Usun Eleştirisi Adı Altında Tikel Bir Bilimin İdeası Ve Bölümleri I. Aşkınsal Ögeler Öğretisi Birinci Bölüm. Aşkınsal Estetik Giriş Birinci Kesim. Uzay İkinci Kesim. Zaman Aşkınsal Estetik Üzerine Genel Notlar İkinci Bölüm. Aşkınsal Mantık Giriş. Bir Aşkınsal Mantık İdeası I. Genel Olarak Mantık II. Aşkınsal Mantık III. Genel Mantığın Analitik Ve Diyalektiğe Bölünmesi IV. Aşkınsal Mantığın Aşkınsal Analitik Ve Aşkınsal Diyalektik Olarak Bölünmesi Birinci Anabölüm. Aşkınsal Analitik Birinci Kitap. Kavramların Analitiği 1. Anakesim. Tüm Arı Anlak Kavramlarının Ortaya Çıkarılışı İçin İpucu 1. Kesim. Genel Olarak Mantıksal Anlak Kullanımı 2. Kesim. Anlağın Yargılardaki Mantıksal İşlevi 3. Kesim. Arı Anlak Kavramları ya da Kategoriler 2. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Tümdengelimi 1. Kesim. Genelde Bir Aşkınsal Tümdengelimin İlkeleri Kategorilerin Aşkınsal Tümdengelimine Geçiş 2. Kesim. Arı Anlak Kavramlarının Aşkınsal Tümdengelimi Birinci Yayımda İkinci Yayımda İkinci Kitap. Temel İlkelerin Analitiği Giriş. Genel Olarak Aşkınsal Yargı Yetisi 1. Anakesim. Arı Anlak Kavramlarının Şematizmi 2. Anakesim. Arı Anlağın Tüm İlkelerinin Dizgesi 1. Kesim. Tüm Analitik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 2. Kesim. Tüm Sentetik Yargıların En Yüksek Temel İlkesi 3. Kesim. Arı Anlağın Tüm Sentetik Temel İlkelerinin Dizgesel Sunuluşu 1. Sezgi Belitleri 2. Algı Öncelemeleri 3. Deneyim Andırımları A. Birinci Andırım. Tözün Kalıcılık İlkesi B. İkinci Andırım. Nedensellik Yasalarına Göre Zamansal Ardışıklık İlkesi C. Üçüncü Andırım. Etkileşim ya da Topluluk Yasasına Göre Eşzamanlılık Temel İlkesi 4. Genel Olarak Görgül Düşüncenin Konutlamaları İdealizmin Çürütülmesi İlkeler Dizgesi Üzerine Genel Not 3. Anakesim. Genel Olarak Tüm Nesnelerin Fenomenler ve Numenler Olarak Ayrımının Zemini Ek. Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine-Düşünce Kavramlarının Amfibolisi Üzerine Not İkinci Anabölüm. Aşkınsal Diyalektik I. Aşkınsal Yanılsama II. Aşkınsal Yanılsamanın Yeri Olarak Arı Us A. Genel Olarak Us B. Usun Mantıksal Kullanımı C. Usun Arı Kullanımı Birinci Kitap. Arı Usun Kavramları 1. Kesim. Genel Olarak İdealar 2. Kesim. Aşkınsal İdealar 3. Kesim. Aşkınsal İdealar Dizgesi İkinci Kitap. Arı Usun Eytişimsel Çıkarsamaları 1.Anakesim. Arı Usun Bozukvargıları Mendelssohn'un Ruhun Kalıcılığı Tanıtının Çürütülmesi Ussal Ruhbilimden Evrenbilime Geçiş Üzerine Genel Not 2. Anakesim. Arı Usun Antinomisi 1. Kesim. Evrenbilimsel İdealar Dizgesi 2. Kesim. Arı Usun Antitetiği Birinci Çatışkı İkinci Çatışkı Üçüncü Çatışkı 462 Dördüncü Çatışkı 3. Kesim. Usun Bu Çatışkılarındaki Çıkarı 4. Kesim. Saltık Olarak Çözülebilmelerinin Zorunluğu Açısından Arı Usun Aşkınsal Sorunları 5. Kesim. Evrenbilimsel Soruların Tüm Dört Aşkınsal İdea Yoluyla Kuşkucu Tasarımları 6. Kesim. Evrenbilimsel Eytişimin Çözümüne Anahtar Olarak Aşkınsal İdealizm 7. Kesim. Usun Kendi Kendisi ile Evrenbilimsel Çatışmasının Eleştirel Çözümü 8. Kesim. Arı Usun Evrenbilimsel İdealar Açısından Düzenleyici İlkesi 9. Kesim. Usun Düzenleyici İlkesinin Tüm Evrenbilimsel İdealar Açısından Görgül Kullanımı I. Bir Evren Bütününün Görüngülerinin Bileşiminin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü II. Sezgide Verili Bir Bütünün Bölünmesinin Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Vargı Notu ve Ön Anımsatma III. Evren Olaylarının Nedenlerinden Türetilmesinin Bütünlüğü Açısından Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Doğa Zorunluğunun Evrensel Yasası İle Birlik İçinde Özgürlük Yoluyla Nedenselliğin Olanağı Evrensel Doğa Zorunluğu ile Bağıntı İçinde Evrenbilimsel Özgürlük İdeasının Açımlaması IV. Genel Olarak Varoluşlarına Göre Görüngülerin Bağımsızlığının Bütünlüğüne İlişkin Evrenbilimsel İdeanın Çözümü Arı Usun Bütün Antonimisi Üzerine Vargı Notu 3. Anakesim. Arı Usun İdeali 1. Kesim. Genel Olarak İdeal Üzerine 2. Kesim. Aşkınsal İdeal (Prototypon transzendentale) 3. Kesim. Bir En Yüksek Varlığın Varoluşunu Çıkarsamada Arı Usun Tanıtlama Zeminleri 4. Kesim. Tanrının Varoluşunun Varlıkbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı 5. Kesim. Tanrının Varoluşunun Evrenbilimsel Bir Tanıtının Olanaksızlığı Zorunlu Bir Varlığın Varoluşunun Tüm Aşkınsal Tanıtlarında Eytişimsel Yanılsamanın Ortaya Çıkarılması Ve Açıklaması 6. Kesim. Fiziksel-Tanrıbilimsel Tanıtın Olanaksızlığı 7. Kesim. Usun Kurgul İlkeleri Üzerine Kurulu Tüm Tanrıbilimin Eleştirisi Aşkınsal Diyalektiğe Ek: Arı Usun İdealarının Düzenleyici Kullanımı İnsan Usunun Doğal Diyalektiğinin Son Amacı II. Aşkınsal Yöntem Öğretisi 1. Anakesim. Arı Usun Disiplini 1. Kesim. İnakçı Kullanımda Arı Usun Disiplini 2. Kesim. Polemik Kullanımı Açısından Arı Usun Disiplini Kendi İçinde Bölünmüş Arı Usun Kuşkucu Doyumunun Olanaksızlığı 3. Kesim. Arı Usun Hipotezler Açısından Disiplini 4. Kesim. Arı Usun Tanıtları Açısından Disiplini 2. Anakesim. Arı Usun Kanonu 1. Kesim. Usumuzun Arı Kullanımının Enson Ereği 2. Kesim. En Yüksek İyi İdeali - Arı Usun Enson Ereğinin Bir Belirlenim-Zemini Olarak 3. Kesim. Sanı, Bilgi ve İnanç 3. Anakesim. Arı Usun Arkitektoniği 4. Anakesim. Arı Usun Tarihi
Stok Kodu
:
9789753971140
Boyut
:
145-205
Sayfa Sayısı
:
788
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2011-2
Kapak Türü
:
Karton
Kağıt Türü
:
2. Hamur
Dili
:
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat