Sepetim (0) Toplam: £0.00
9786054375608
163869
Av Zela Bu VI
Av Zela Bu VI
Peri Yayınları
7.50
Hebuna zimaneki bi romanan naye ispatkirin, le zimanek ku edebiyata we biafire bi hez dibe u xwedi berjevendiyeki bi istiqrar e. İro filolog behsa habenu 3.000 zimani dikin. Le ji vana bi 76 zimanan wejeya niviski pek hatiye. Zimanen ku edebiyata xwe nebe bepergal e. Hin ev zimane ku ji aliye serweriya tirk ve bi fermi nehatibe qebulkirini u "Kurdi ne ziman e" dibejin ji, le ev zimana gor lekolinen UNESCOye di nav heri zaminen ku zede ten bikaranin de, di hejmara sereke ya 31an de hatiye tespitkirin. Daku mirow ramanen gel, netewe an civateki ku bi hurgili fem bike, dive romanen wi geli bixwine. Moderniteya geleki bi edebiyata wi berz dibe u bi taybeti roman peşveçüyina neteweyeki de nişana heri bilind ya nüjeni ye. Roman hunera nivise ya heri hurgulu u berz e. Iro bi zimane kurdi taqriben 350Yi betir roman hatine nivisin u ev hejmara herı diçe zede dibe. Ji wan romanen kurdi bi dehan roman wergeri zimanen ditir bune Bere ku ji bo zimane Kurdi digotin "Kurdi bes zimane flivan, gavan u hemalan e", le dema ku weje u bi taybeti romanen kurdi di pirtukxane, raf, mal u taran de cihe xwe girtin, edi kesi nekari ku bibeje "bi zimane kurdi pirtuk naye nivisandin" u gef li ser zimane kurdi u nizm/piçuk ditina neteweya kurd u Kurdistane nemumkun bu. Edi kes nikare ku bebje 'romana kurdi nehatiye nivisin u nin e.' Kurd; xwedi dirokeki dewlemend, geleke otokton e u bi wan nirxan serbilind e. Tirk ji bi akinciti u dagirkeriya xwe berumetiya xwe di wejeya xwe de nişan bide u biji gelo mirovayetiye? Dive ev nirxandina di wejeya rojhilata nezik u cihane de berbiçav be. Daku welate mirovan ku azad nebe, qehremanen romanan u kesen wi welati ji bextewari nabe! Mezher Bozan di reze romanen xwe ya "Av Zelal Bu"u yen din u di ve romana di deste we de van his, hest u helwestan di jiyana qehremanen romana xwe de derdixine peş! Bi heviya kiritik kirina we xwendevanan!
Hebuna zimaneki bi romanan naye ispatkirin, le zimanek ku edebiyata we biafire bi hez dibe u xwedi berjevendiyeki bi istiqrar e. İro filolog behsa habenu 3.000 zimani dikin. Le ji vana bi 76 zimanan wejeya niviski pek hatiye. Zimanen ku edebiyata xwe nebe bepergal e. Hin ev zimane ku ji aliye serweriya tirk ve bi fermi nehatibe qebulkirini u "Kurdi ne ziman e" dibejin ji, le ev zimana gor lekolinen UNESCOye di nav heri zaminen ku zede ten bikaranin de, di hejmara sereke ya 31an de hatiye tespitkirin. Daku mirow ramanen gel, netewe an civateki ku bi hurgili fem bike, dive romanen wi geli bixwine. Moderniteya geleki bi edebiyata wi berz dibe u bi taybeti roman peşveçüyina neteweyeki de nişana heri bilind ya nüjeni ye. Roman hunera nivise ya heri hurgulu u berz e. Iro bi zimane kurdi taqriben 350Yi betir roman hatine nivisin u ev hejmara herı diçe zede dibe. Ji wan romanen kurdi bi dehan roman wergeri zimanen ditir bune Bere ku ji bo zimane Kurdi digotin "Kurdi bes zimane flivan, gavan u hemalan e", le dema ku weje u bi taybeti romanen kurdi di pirtukxane, raf, mal u taran de cihe xwe girtin, edi kesi nekari ku bibeje "bi zimane kurdi pirtuk naye nivisandin" u gef li ser zimane kurdi u nizm/piçuk ditina neteweya kurd u Kurdistane nemumkun bu. Edi kes nikare ku bebje 'romana kurdi nehatiye nivisin u nin e.' Kurd; xwedi dirokeki dewlemend, geleke otokton e u bi wan nirxan serbilind e. Tirk ji bi akinciti u dagirkeriya xwe berumetiya xwe di wejeya xwe de nişan bide u biji gelo mirovayetiye? Dive ev nirxandina di wejeya rojhilata nezik u cihane de berbiçav be. Daku welate mirovan ku azad nebe, qehremanen romanan u kesen wi welati ji bextewari nabe! Mezher Bozan di reze romanen xwe ya "Av Zelal Bu"u yen din u di ve romana di deste we de van his, hest u helwestan di jiyana qehremanen romana xwe de derdixine peş! Bi heviya kiritik kirina we xwendevanan!
Stok Kodu
:
9786054375608
Boyut
:
135-195
Sayfa Sayısı
:
176
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
1
Basım Tarihi
:
2012-11
Kapak Türü
:
Karton
Kağıt Türü
:
2. Hamur
Dili
:
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat