Sepetim (0) Toplam: £0.00
Yeni
Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat

Liste Fiyatı : £24.00
9786054354207
156407
Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat
Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat
Legal Yayıncılık
24.00
6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ VE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1 BÖLÜM 1 FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ 1- KONUYA GENEL BAKIŞ A- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ? B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI: 2- LEASING TÜRLERİ 3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ? BÖLÜM 2 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU MADDE METİNLERİ VE İLGİLİ YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Madde 1 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 2 Maddenin Gerekçesi Madde 3 Maddenin Gerekçesi Madde 4 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 5 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 6 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 7 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 8 Maddenin Gerekçesi YARGITAY KARARLARI Madde 9 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 10 Maddenin Gerekçesi 5. ve 6. Fıkraların Değişiklik Gerekçesi YARGITAY KARARI Madde 11 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 12 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 13 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 14 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 15 Maddenin Gerekçesi Maddeye Eklenen Fıkraların Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARI Madde 16 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 17 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 18 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 19 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 20 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 21 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 22 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARI Madde 23 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Kiracıya Verilen 60 Günlük Önelin Tebliğ Zorunluluğu İle İlgili Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulunun Konuya İlişkin Yeni Görüşünü Ortaya Koyan Örnek Kararı ve Bu Karar Işığında Uygulamada Karşılaşılabilecek Alternatif Sorun ve Çözümler 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Uyarınca Genel İşlem Şartları Temerrüd İhtarının Alternatif Durumlarda Değerlendirilmesi 1- Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracı Gerçek Şahıs İse 2- Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracı Tüzel Kişi İse Madde 24 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 25 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 26 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 27 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 28 Madde Gerekçesi Maddenin Değişiklik Gerekçesi Maddenin Açıklaması DANIŞTAY KARARI Madde 29 Maddenin Gerekçesi DANIŞTAY KARARLARI Madde 30 Maddenin Gerekçesi DANIŞTAY KARARLARI SAYIŞTAY KARARI Madde 31 Maddenin Gerekçesi YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 32 Maddenin Gerekçesi Madde 33 Madde 34 Maddenin Gerekçesi BÖLÜM 3 FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ MEVZUAT I. YÖNETMELİKLER Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine Göre Kiralama Konusu Edilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlama Usul ve Edilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlama Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik II. TEBLİĞLER Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İç Ticaret 2007/1 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 2 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 146 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 235 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 13 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No :319) III. BANKACILIK DÜZENLEME DENETLEME KURULU KARARLARI Konut Finansmanı Alanında Faaliyet Göstermek Üzere Yetkilendirilen Şirketler İçin; Finansal Kiralama Şirketlerinin Konut Finansmanı Faaliyetinden Kaynaklanan Net Finansal Kiralama Alacakları İle Finansman Şirketlerinin Konut Finansmanı Kapsamında Kullandıracakları Kredilerin Toplam Tutarının Özkaynakların On Beş Katı İle Sınırlandırılması Hakkında Karar "Konut Finansmanı" Alanında Finansal Kiralama veya Finansman Şirketi Olarak Faaliyet Göstermeyi Planlayan ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 6ncı Maddesine İstinaden Kuruluş İzni İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (Kurum) Başvuran Şirketler İçin, Anılan Yönetmelikte Belirtilen Kuruluş İzin Şartlarına İlave Olarak Getirilen Şartlar Hakkında Karar IV. SİRKÜLERLER Gelir Vergisi Sirküleri No: 1 GVK-1/2003-1/Yatırım İndirimi-1 Gelir Vergisi Sirküleri No: 32 GVK- 32/2005-4/Yatırım İndirimi 4 V. GENELGELER 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yurt Dışına Geçici Çıkısı Yapılacak Eşya İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Genelge Damga Vergisi İç Genelgesi Seri No : 1997/2 VI. ÖZELGELER (MUKTEZALAR) KAYNAKÇA
6098 S. BORÇLAR KANUNU 6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ VE TEBLİGAT KANUNUNA GÖRE GÜNCELLENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT İÇİNDEKİLER 2. BASKIYA ÖNSÖZ SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1 BÖLÜM 1 FİNANSAL KİRALAMAYA GENEL BAKIŞ 1- KONUYA GENEL BAKIŞ A- FİNANSAL KİRALAMA NEDİR ? B- FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI: 2- LEASING TÜRLERİ 3- SATIN ALMAK YERİNE NİÇİN FİNANSAL KİRALAMA ? BÖLÜM 2 3226 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU MADDE METİNLERİ VE İLGİLİ YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Madde 1 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 2 Maddenin Gerekçesi Madde 3 Maddenin Gerekçesi Madde 4 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 5 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 6 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 7 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 8 Maddenin Gerekçesi YARGITAY KARARLARI Madde 9 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 10 Maddenin Gerekçesi 5. ve 6. Fıkraların Değişiklik Gerekçesi YARGITAY KARARI Madde 11 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 12 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 13 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 14 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 15 Maddenin Gerekçesi Maddeye Eklenen Fıkraların Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARI Madde 16 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 17 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 18 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 19 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 20 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 21 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 22 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARI Madde 23 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Kiracıya Verilen 60 Günlük Önelin Tebliğ Zorunluluğu İle İlgili Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulunun Konuya İlişkin Yeni Görüşünü Ortaya Koyan Örnek Kararı ve Bu Karar Işığında Uygulamada Karşılaşılabilecek Alternatif Sorun ve Çözümler 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Uyarınca Genel İşlem Şartları Temerrüd İhtarının Alternatif Durumlarda Değerlendirilmesi 1- Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracı Gerçek Şahıs İse 2- Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiracı Tüzel Kişi İse Madde 24 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 25 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 26 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması YARGITAY KARARLARI Madde 27 Maddenin Gerekçesi Maddenin Açıklaması Madde 28 Madde Gerekçesi Maddenin Değişiklik Gerekçesi Maddenin Açıklaması DANIŞTAY KARARI Madde 29 Maddenin Gerekçesi DANIŞTAY KARARLARI Madde 30 Maddenin Gerekçesi DANIŞTAY KARARLARI SAYIŞTAY KARARI Madde 31 Maddenin Gerekçesi YARGITAY KARARLARI DANIŞTAY KARARLARI Madde 32 Maddenin Gerekçesi Madde 33 Madde 34 Maddenin Gerekçesi BÖLÜM 3 FİNANSAL KİRALAMA İLE İLGİLİ MEVZUAT I. YÖNETMELİKLER Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine Göre Kiralama Konusu Edilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlama Usul ve Edilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlama Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik II. TEBLİĞLER Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İç Ticaret 2007/1 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 2 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 146 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 235 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No: 13 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No :319) III. BANKACILIK DÜZENLEME DENETLEME KURULU KARARLARI Konut Finansmanı Alanında Faaliyet Göstermek Üzere Yetkilendirilen Şirketler İçin; Finansal Kiralama Şirketlerinin Konut Finansmanı Faaliyetinden Kaynaklanan Net Finansal Kiralama Alacakları İle Finansman Şirketlerinin Konut Finansmanı Kapsamında Kullandıracakları Kredilerin Toplam Tutarının Özkaynakların On Beş Katı İle Sınırlandırılması Hakkında Karar "Konut Finansmanı" Alanında Finansal Kiralama veya Finansman Şirketi Olarak Faaliyet Göstermeyi Planlayan ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"in (Yönetmelik) 6ncı Maddesine İstinaden Kuruluş İzni İçin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (Kurum) Başvuran Şirketler İçin, Anılan Yönetmelikte Belirtilen Kuruluş İzin Şartlarına İlave Olarak Getirilen Şartlar Hakkında Karar IV. SİRKÜLERLER Gelir Vergisi Sirküleri No: 1 GVK-1/2003-1/Yatırım İndirimi-1 Gelir Vergisi Sirküleri No: 32 GVK- 32/2005-4/Yatırım İndirimi 4 V. GENELGELER 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Uyarınca Yurt Dışına Geçici Çıkısı Yapılacak Eşya İçin Yapılması Gereken İşlemler Hakkında Genelge Damga Vergisi İç Genelgesi Seri No : 1997/2 VI. ÖZELGELER (MUKTEZALAR) KAYNAKÇA
Stok Kodu
:
9786054354207
Boyut
:
160-240
Sayfa Sayısı
:
413
Basım Yeri
:
İstanbul
Baskı
:
2
Basım Tarihi
:
2012-01
Kapak Türü
:
Karton
Kağıt Türü
:
1. Hamur
Dili
:
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat